Σάββατο 25 Μαΐου
19.8 C
Tinos

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου (10/2024) – Θέματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την εγκύκλιο με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του  5056/2023, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), τo  Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και ώρα 11:30πμγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πλάνου δράσης τουριστικής προβολής έτους 2024
Εισηγητής: Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Τήνου
Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 3ο:Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου
Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 4ο:Λήψη απόφασης σχετικά με τη δυναμικότητα των νηπίων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου κατά τη σχολική περίοδο 2024-2025.
Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης
ΘΕΜΑ 5ο:Καθορισμός  ύψους τροφείων του Παιδικού Σταθμού για το σχολικό έτος 2024-2025.
Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση όρων και προϋποθέσεων εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου για το σχολικό έτος 2024-2025.
Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης
ΘΕΜΑ 7ο:Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου.
Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης
ΘΕΜΑ 8ο:Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αγαπιανών για την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Αγάπης
Εισηγητής: Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 9Ο:Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης έτους 2017  Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Μουσείο Κώστα Τσόκλη”.
Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 10Ο:Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Μουσείο Κώστα Τσόκλη”.
Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού – απολογισμού) έτους 2019             Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Μουσείο Κώστα Τσόκλη”.
Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 12Ο:Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού – απολογισμού) έτους 2020             Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Μουσείο Κώστα Τσόκλη”.
Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού – απολογισμού) έτους 2021            Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Μουσείο Κώστα Τσόκλη”.
Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 14Ο:Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού – απολογισμού) έτους 2022              Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Μουσείο Κώστα Τσόκλη”.
Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 15Ο:Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού – απολογισμού) έτους 2023                   Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Μουσείο Κώστα Τσόκλη ”.
Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 16ο:Διάνοιξη ανωνύμων δημοτικών οδών γύρω από τα Ο.Τ. (νέος αριθμός οικοπέδου 1) και Γ. 194 επέκτασης του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Τήνου, του Δήμου Τήνου
Εισηγητής: Φ. Βιδάλης 
ΘΕΜΑ 17ο:Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου»
Εισηγητής: Ευάγγελος Σημαντήρης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Τ. 
ΘΕΜΑ 18ο:Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών».
Εισηγητής:  Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 19ο:Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρώματος οδού Χώρας – Αγίου Φωκά Τήνου για αποκατάσταση της βατότητας αυτού, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 
Εισηγητής: Φώτης Βιδάλης, Τακτικός Υπάλληλος Δήμου Τήνου
ΘΕΜΑ 20ο:Εξέταση αιτήματος  συνεργασίας με την εταιρεία “Air Power IKE” (Hoper)
Εισηγητής: Δήμαρχος 

7/2024 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν....

6/2024 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010,...

Δείτε τη 4/2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,...