Τρίτη 25 Ιουνίου
26.9 C
Tinos

Προχωράει το έργο της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά στον Πύργο Τήνου [Απόφαση]

Αποδοχή αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο» (ΑΠΟΦΑΣΗ 9Ζ3446ΝΚΟΤ-Π10 )

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από 31/05/2024 και με Α.Π 239128 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε η ανάδειξη της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο», καθώς υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ποσού 362.775,24 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η Γιορτή της Αγκινάρας στην Κώμη της Τήνου

Ένα έθιμο άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση του νησιού...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη νήσο Τήνο

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής του οδοστρώματος...

Μήνυμα Δήμου Τήνου για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Σήμερα τιμούμε τους εθελοντές αιμοδότες που με την πράξη...

Διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Τήνου

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ζημιάς στο  κεντρικό δίκτυο θα...