Τρίτη 23 Ιουλίου
27.8 C
Tinos

Δείτε Live τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης: 14/2024

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     Αριθ. Πρωτ. 9970

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την εγκύκλιο με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του  5056/2023, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024   και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Φανερωμένη της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου, του Δήμου Τήνου”. Εισηγητής: Ιωάννης Σγουρός,
ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος από τον  Δήμο Καλλιθέας Εισηγητής: Αντώνιος Ξενόπουλος, Αντιδήμαρχος Τήνου  
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΡΤΩΜΟΣ» Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΣΕΛ» Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΘΕΜΑ 5ο:Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών νήσου Τήνου. Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ 6ο:Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Εισηγητής:  Δήμαρχος  
ΘΕΜΑ 7ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Δύο Χωριών, Κοινότητας Δύο Χωριών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή ποσού 480.945,97€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για «Έργα Οδοποιίας στο Δήμο Τήνου»  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης 9.920,00€ από την ΠΕΔ Ν. Αιγαίου για τη χρηματοδότηση καμπάνιας ενημέρωσης λειψυδρίας  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 190.000,00€ από το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση μίσθωσης φορητής μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κ. Καρδιανής κατά την θερινή περίοδο του 2024 (4 μήνες)» Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση 9ης  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.000,00€ από το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη μίσθωσης φορητής μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κ. Πανόρμου κατά την θερινή περίοδο του 2024 (4 μήνες)» και 9η αναμόρφωση οικ. έτους 2024.  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση 10ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ 13οΣυγκρότηση Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Τήνου έτους  2023 Εισηγητής: Ευάγγελος Σημαντήρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου  
ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. Έτους 2024 της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Τήνου. Εισηγητής: Μαρία Δενεκαρία, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΣΦΕΤ  
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης  
ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης      
ΘΕΜΑ 18Ο:Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Ιδρύματος «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ 20Ο:Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβολή Τουριστικού Τέλους για το έτος 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου    
ΘΕΜΑ 21Ο:Λήψη απόφασης για εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου για το σχολικό έτος 2024 – 2025 Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης  
ΘΕΜΑ 22ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου για την  εγκατάσταση των υπηρεσιών του Κ.Η.Φ.Η. Δ. Τήνου Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας  
ΘΕΜΑ 23ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου χώρου-ακινήτου για την εγκατάσταση υπηρεσιών του Δ. Τήνου στην Δ.Ε. Εξωμβουργου. Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Γκίζης

Ο Δήμος Τήνου αποχαιρετά τον Βασίλη Σελέντη

Η τοπική μας κοινωνία θρηνεί την απώλεια ενός αγαπητού...

Δήμος Τήνου : Νέα Ψηφιακή Εποχή του Δήμου μας με νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του...

Ο Δήμος Τήνου Δίπλα στη Νεολαία και τον Αθλητισμό

Ο Δήμος Τήνου συνεχίζει να υποστηρίζει δυναμικά τον αθλητισμό...

Ο Δήμαρχος Τήνου στην Εκπομπή “Τριτολογίες” για τη διαχείριση των αποβλήτων [βίντεο]

Καλεσμένος στην εκπομπή “Τριτολογίες” της ΕΡΤ NEWS με παρουσιάστρια...