Τρίτη 27 Φεβρουαρίου
16.4 C
Tinos

Οδηγίες για την πληρωμή γραμματέων και μελών εφορευτικών επιτροπών για την εκλογική διαδικασία της 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023

Οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της σχετικής Κ.Υ.Α., απαιτείται ο εκάστοτε
τακτικός Δικαστικός Αντιπρόσωπος ή ο Αναπληρωτής Δικαστικός
Αντιπρόσωπος που θα εκτελέσει χρέη τακτικού να συνδεθεί με
κωδικούς taxisnet στην «εφαρμογή καταχώρησης γραμματέων,
διερμηνέων τουρκικής γλώσσας και μελών εφορευτικής επιτροπής»
στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων&ΨηφιακήςΔιακυβέρνησης: https://ekloges.gsis.gr (επιλέ
γοντας την αντίστοιχη εκλογική διαδικασία) και να συμπληρώσει
μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία των ως άνω δικαιούχων για καθεμία
εκλογική διαδικασία:


I. για τους γραμματείς και διερμηνείς: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας


II. για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που εκτέλεσαν τα
καθήκοντά τους (και έως μέγιστο αριθμό τεσσάρων μελών): ΑΦΜ,
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και τα
στοιχεία του διορισμού, ήτοι αρμόδια δικαστική αρχή που εξέδωσε το
διορισμό, αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία διορισμού. Στις
περιπτώσεις μελών εφορευτικής επιτροπής που δεν είναι διορισμένα,
αλλά προκύπτουν από το εκλογικό σώμα του εκάστοτε τμήματος, θα
συμπληρωθεί στα στοιχεία διορισμού η λέξη «ΟΙΚΟΘΕΝ»).


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι
όπως φροντίσουν να διατηρήσουν τα ως άνω απαιτούμενα στοιχεία
του γραμματέα, του διερμηνέα τουρκικής γλώσσας (εάν υπάρχει) και
όλων των μελών της εφορευτικής τους επιτροπής (που εκτέλεσαν τα
καθήκοντά τους), προκειμένου να τα υποβάλλουν στη σχετική
εφαρμογή η οποία θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 16/10/2023 για
τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και από τη Δευτέρα 23/10/2023
για τις επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023).


Σε συνέχεια της δήλωσής των ως άνω στοιχείων από τον Δικαστικό
Αντιπρόσωπο, ο κάθε γραμματέας (ή διερμηνέας) και τα μέλη
εφορευτικής επιτροπής (που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους), καθώς
επίσης οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι ή αναπληρωτές αυτών που δεν
προπληρώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να
συνδεθούν στην “Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της
Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρισης του ΙΒΑΝ”, η
οποία επίσης θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 16/10/2023 για τις
εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και από τη Δευτέρα 23/10/2023 για
τις επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023), με τους
προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet (επιλέγοντας την αντίστοιχη
εκλογική διαδικασία), προκειμένου να εισάγουν Διεθνή Αριθμό
Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών

πληρωμών του ν.4537/2018, που είναι συμβεβλημένοι με την
υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ-ΑΦΜ της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., στον οποίο ο
αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο θα
γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης.


Επισημαίνεται ότι, παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης μέσω α)
υποβολής γραπτών αιτημάτων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της
Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (σύνδεση με κωδικούς taxisNet) στο
σύνδεσμο https://support.gov.gr/DDlanding/ και
παραλαβής/προβολής των απαντήσεων στον ίδιο σύνδεσμο ή β)
επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο 213 133 3030.

Π. Κροντηράς : Η Τήνος μας έχει ανάγκη όλους!

Είμαι ευγνώμων για την τιμή. Έτοιμος να υλοποιήσω όσα...

Τελικά αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών 2023 στην Τήνο ανα τμήμα

Ψήφισαν: Δύναμη Δημιουργίας: 51Επιλογή Ευθύνης: 89Αλλάζουμε: 21Κοινό Τηνίων: 16Λαϊκή Συσπείρωση:...

Σιγάλας Ανδρέας – Υποψήφιος με τον Παναγιώτη Κροντηρά

Κατάγεται από την ενδοχώρα του νησιού μας,πιο συγκεκριμένα απο...