Σάββατο 20 Απριλίου
15.4 C
Tinos

Επιλογή Ευθύνης – Ξανά Μπροστά Μαζί με σχέδιο για τον Τουρισμό μας! Αυτές είναι οι προτάσεις μας για την ανάπτυξη του Τουρισμού στο νησί!

Είναι γεγονός ότι το νησί μας ζει και αναπνέει από τον τουρισμό. Το μεγαλύτερο εισόδημα μας παράγεται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό. Οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με μεγαλύτερη αυτή της πανδημίας, ανέδειξαν τις εντυπωσιακές αντοχές αυτού του κλάδου της οικονομίας μας. Συνεπώς, το ζητούμενο για εμάς είναι η διαφύλαξη της «βαριάς βιομηχανίας» της Τήνου. Ως νέα Δημοτική αρχή  θα υπηρετήσουμε αυτόν τον στόχο, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αφοσίωση και με συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Πιο συγκεκριμένα 
Προγραμματίζουμε….

 την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου του νησιού μας, στηρίζοντας δράσεις αξιοποίησης του Εναλλακτικού Τουρισμού, των Γεωμορφολογικών, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών του τόπου μας, με ταυτόχρονη ανάδειξη του Πρωτογενούς τομέα, των Μεταποιητικών εγχειρημάτων και της Γαστρονομίας.

 την προετοιμασία της παράκτιας ζώνης του νησιού μας, όπου οι συνθήκες το απαιτούν, σε συνεργασία με τους παράλιους επιχειρηματίες του τουρισμού, για λήψη Γαλάζιας Σημαίας, ενός αναγνωρισμένου θεσμού για την ακτή.

 τη διασύνδεση των εμπλεκομένων στο τουριστικό προϊόν, από τον πρωτογενή έως τον τριτογενή τομέα παραγωγής.

 τη διάχυση της ενημέρωσης με πρωτοβουλία του Δήμου Τήνου (εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ιδίως επιστημονικών συνεδρίων) – ετήσιο τουριστικό συνέδριο με ειδικές προσκλήσεις – στήριξη λοιπών συνεδρίων (ΙΔΙΣ).

 τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου.

 την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Κιονίων και των λοιπών αρχαιολογικών χώρων της νήσου.

 τα κοινόχρηστα ποδήλατα.

 την περισσότερη στήριξη στις πρωτοβουλίες συλλογικοτήτων (πχ. Foodpath, Tinos running κ.τλ).

 τη θεσμοθέτηση κανόνων δεοντολογίας στην λειτουργία των επιχειρήσεων.

 τον εναλλακτικό τουρισμό, με βάση τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά μας χαρακτηριστικά.

 την γαλάζια ανάπτυξη, με ανασχεδιασμό του θαλάσσιου τουρισμού.

 την καταγραφή, σχεδιασμό και προβολή παραλιών με ασφαλή πρόσβαση και των ΑμΕΑ.

 την ανάδειξη του αναρριχητικού τουρισμού.

 την ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού.

 την ανάδειξη της ιδιαίτερης θρησκευτικής ταυτότητας των Τηνίων, μέσω της αρμονικής συνύπαρξης των δύο θρησκευτικών δογμάτων.

 τη συνεργασία με ναυτιλιακά γραφεία για την ανάδειξη της κρουαζιέρας.

 την ανάδειξη των παλαιών λιθόκτιστων φάρων της Τήνου.

 την επέκταση, ανάδειξη και συντήρηση του υφιστάμενου πεζοπορικού δικτύου.