Σάββατο 20 Απριλίου
15.4 C
Tinos

Επιλογή Ευθύνης – Έχουμε ρεαλιστικό πολεοδομικό σχεδιασμό για το νησί μας !

Ο σχεδιασμός και η σύνταξη ενός λειτουργικού και βιώσιμου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου προϋποθέτουν δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες

Η Επιλογή Ευθύνης μπορεί να τις εγγυηθεί.
Προγραμματίζουμε….
�� την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως βάσει αιτήσεων συντοπιτών μας και επικαιροποίησ αυτού, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της πόλης μας και εφαρμογή αυτού όπου απαιτείται. (Διάνοιξη οδών, δίκτυα κοινής ωφέλειας, περισσότερο πράσινο, χώροι στάθμευσης,
εκπαίδευσης, κοινόχρηστοι χώροι κ.τλ)
�� την επέκταση Σχεδίου πόλεως, με επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση τω μελετών της Επέκτασής του.
�� την εφαρμογή των υψομέτρων και οριοθέτηση οικοπέδων που περιλαμβάνονται στη πράξη εφαρμογής του σχεδίου Πόλεως. Διάνοιξη οδών, δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.τλ (περιοχή Λιντάρια). Παράλληλα, τροποποίηση των πινάκων της πράξης εφαρμογής και την επίλυση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων διαφόρων συμπολιτών μας.
�� την δρομολόγηση ενεργειών, βάσει αρμοδιότητας, συντονισμός και καθοδήγηση εμπλεκόμενων φορέων για την επίλυση της αναστολής έκδοσης αδειών στους οικισμούς Άγιος Σώστης και Άγιος Ιωάννης Πόρτο.
�� την οριοθέτηση των οικισμών βάσει των νέων προδιαγραφών και μεθοδολογίας το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
�� τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό με συντονισμό και παρακολούθηση τω διαδικασιών Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων, που προβλέπει την εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ και ΕΠΣ)
�� την επικαιροποίηση και ολοκλήρωση μελετών που αφορούν στον Πολεοδομικό σχεδιασμ του οικισμού Αγίας Βαρβάρας Σμόβολο.
�� τον πολεοδομικό σχεδιασμό των υφιστάμενων οικισμών.
�� την συνέχιση και επιτάχυνση του ΣΧΟΑΠ για τον καθορισμό χρήσεων επεκτάσεω οικισμών, περιφερειακών δρόμων, όπου είναι εφικτό στους οικισμούς της νήσου.
�� την μελέτη για την χαρτογράφηση των αγροτικών δρόμων.