Τρίτη 23 Ιουλίου
27.8 C
Tinos

Το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ λειτουργεί προς όφελος των ΟΤΑ και των πολιτών

Δελτίο ΤύπουΤο ΔΕΠΑΝ  συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία των Δήμωνπροσφέροντας υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών

Με αφορμή τα όσα είπε η επικεφαλής της παράταξης του Δήμου Τήνου «Αλλάζουμε» κα. Αναστασία Ψάλτη, για το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ, ξεκαθαρίζουμε πως το ΔΕΠΑΝ ούτε ιδιώτης είναι, ούτε εταιρία και φυσικά όχι μόνο δεν θίγει τα συμφέροντα των Δήμων – μελών του αλλά τα προασπίζεται και τα διασφαλίζει.

Από το 2015 το ΔΕΠΑΝ προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας στα μέλη του και σε όσους φορείς συνεργάζεται με συνέπεια και απόλυτη διαφάνεια.

Το ΔΕΠΑΝ ως Φορέας Υλοποίησης, διαχειρίζεται δημόσιες συμβάσεις, εκπονεί μελέτες και επιβλέπει έργα, παρέχει Διοικητική Υποστήριξη στις Τεχνικές Υπηρεσίες και Πολεοδομίες καθώς επίσης και Συμβουλευτική Υποστήριξη, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαθέτει τεχνογνωσία και άρτια εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό με καινοτόμες ιδέες, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων πόλεων και φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα το ΔΕΠΑΝ βάσει του καταστατικού του αλλά και σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. 4 του Ν. 4412/2016.

Τα Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών, του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, όπως ήδη επεσήμανε ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, συνιστούν αναθέτουσες αρχές κατά το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 και μπορούν να διαχειρίζονται, να εκτελούν και να υλοποιούν προγράμματα του Προγράμματος Επενδύσεων, κρατικών ενισχύσεων καθώς και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Επίσης το ΔΕΠΑΝ αποτελεί Επιχείρηση Ο.Τ.Α., εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου δύναται να συμβάλλεται σε προγραμματικές συμβάσεις.

Σε ότι αφορά στη σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Τήνου, ο οποίος είναι μέλος του ΔΕΠΑΝ, τηρείται επακριβώς η νομοθεσία και οι προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση εξαιρείται νόμιμα από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης. Έτσι νόμιμα ο Δήμος Τήνου μπορεί να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε και εμείς ότι οι προγραμματικές μας συμβάσεις σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους.

Πιστεύουμε πως τα όσα ειπώθηκαν και θίγουν το ΔΕΠΑΝ, δεν είναι αποτέλεσμα σκοπιμότητας.

Οφείλουμε όμως να δώσουμε την πραγματική διάσταση και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους όπως άλλωστε έκανε και η Δημοτική Αρχή: Το γεγονός ότι ο Δήμος Τήνου είναι μέλος του ΔΕΠΑΝ δεν συνεπάγεται δεσμευτικά την αποκλειστική συνεργασία των δύο μερών. Στην προκειμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση δεν προκύπτει κανένα κόστος για τον Δήμο Τήνου!

Αυτός είναι ο ρόλος του ΔΕΠΑΝ, να συμβάλει στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων προσφέροντας υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών. Η καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική συμβάλει στο να γίνουμε όλοι καλύτεροι, αντίθετα η στείρα κριτική που υποδηλώνει μικροπολιτική σκοπιμότητα αποβαίνει εν τέλει σε βάρος των πολιτών!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΔΕΠΑΝ

Ο ναυαγός ανοιχτά της Τήνου, η ιστορία του και οι εικόνες της διάσωσης που ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο

Ο ναυαγός διασώθηκε στο Αιγαίο, με τις εικόνες που κόβουν την ανάσα,...

Ολυμπιακός – Χαμός στην Τήνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια (ΦΩΤΟ)

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν χαμό και στην Τήνο...

MyCoast – 35 Καταγγελίες από έναν πολίτη στην Τήνο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Yπουργείου Οικονομικών, Οδυσσέας Τσάπαλος, μίλησε...