Τρίτη 25 Ιουνίου
26.9 C
Tinos

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου – Δείτε τα παρακάτω θέματα

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Παρασκευή 31  Μαΐου 2024   και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024 για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 186.771,40€   για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε  οργανωμένες ή μη παραλίες  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθ.7 του ΠΔ 71/2020

Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: 

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024 για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 112.658,29€ από το ΥΠΕΣ για την πράξη «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης του Δήμου Τήνου» (ΟΠΣ 5221468)

Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024 για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.400,00€ από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου  για την υλοποίηση του έργου «πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2024» σύμφωνα με την από 19-3-2024 προγραμματική σύμβαση.

Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024 για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.680,00€ από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη δαπάνης αθλητικής διοργάνωσης «Karagoutis Training Camp»

Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024

Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης περί καθορισμού Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2024 δεκτικών                έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής

Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ»

Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΦΩΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΠΛΥΤΑ»

Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ 9Ο:

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΝΗΣ»

Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ 10Ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κώμης, Κοινότητας Κώμης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 11ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κολυμπήθρας, Κοινότητας Κώμης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 12Ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Σκαλάδου, Κοινότητας Κώμης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 13ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κρόκου, Κοινότητας Κώμης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 14Ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κάμπου, Κοινότητας Κάμπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 15Ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Λουτρών, Κοινότητας Κάμπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 16Ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Αγίου Ρωμανού, Κοινότητας Κάμπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 17ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κτικάδου, Κοινότητας Κτικάδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 18ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κιονίων, Κοινότητας Κτικάδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 19ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Καλλονής, Κοινότητας Καλλονής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 20ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Τριαντάρου, Κοινότητας Τριαντάρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 21ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Βωλάξ, Κοινότητας Φαλατάδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 22ο:

Λήψη απόφασης για τη σύναψη χρησιδανείου ορισμένου χρόνου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στον οικισμό Στενής της Κοινότητας Στενής. 

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας

ΘΕΜΑ 23ο:

Λήψη απόφασης για τη σύναψη χρησιδανείου ορισμένου χρόνου ως προς τη              χρήση μέρους παραγόμενου ύδατος πηγαδιού. 

Εισηγητής: Ιωάννης Ζαλώνης, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΘΕΜΑ 24ο:

Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.

Εισηγητής: Ιωάννης Ζαλώνης, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΘΕΜΑ 25ο:

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Νίκος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Ενιαίας Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας 

ΘΕΜΑ 26ο:

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Νίκος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Ενιαίας Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας 

ΘΕΜΑ 27ο:

Κατανομή ποσού από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Β΄ κατανομή έτους 2024 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης

ΘΕΜΑ 28ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός  Κοινότητας Πανόρμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης

  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Γκίζης