Δευτέρα 22 Ιουλίου
33.8 C
Tinos

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 9/11

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17.30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή αίτησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την  διατήρηση κατ΄ εξαίρεσητου ΝΠΔΔ με τίτλο «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου  “ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ”».

Εισηγητής : Νικόλαος Χατζής

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση συμπληρωματικής πρόσληψης σχολικής  καθαρίστριας για το σχολικό έτος2023-2024.

Εισηγητής : Λουκριτία Άνδροβικ  Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 3ο:

Κατανομή ποσού από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Γ΄ κατανομή έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής : Λουκριτία Άνδροβικ   Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 4ο:

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων  χώρωνπρασίνου Δήμου Τήνου».

Εισηγητής : Ιωάννης Σγουρός

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση  2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Τ.Κ.  Καλλονής,Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου από τις πηγές Ζωδεμένης και  Λιμοκού καιέγκριση τροποποίησης της  μελέτης.

Εισηγητής : Ιωάννης Σγουρός

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής Στατικής μελέτης  και Γεωτεχνικής μελέτης αντλιοστασίου ακαθάρτων  περιοχής Παραγγεριάς, τευχών δημοπράτησης  της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κατασκευής έργων υποδομής σε περιοχές του  εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».

Εισηγητής : Ιωάννης Σγουρός

ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου :  «Εργασίες επισκευής,βελτίωσης & συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα του  συστήματος πιστοποίησης,παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου».

Εισηγητής : Ιωάννης Σγουρός

ΘΕΜΑ 8ο:

Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Επισκευή φθορών οδοστρώματος οδού Χώρας  Αγίου Φωκά Τήνου για αποκατάσταση  της βατότητας αυτού λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων και εξόδων  του Δήμου  Τήνου Δ΄ τριμήνου  2022(άρθρο  72 στοιχ.  Ν. 3852/2010).

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 10ο:

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων και εξόδων  του Δήμου  Τήνου Α΄ τριμήνου  2023(άρθρο  72 στοιχ.  Ν. 3852/2010).

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 11ο:

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων και εξόδων  του Δήμου  Τήνου Β΄ τριμήνου  2023(άρθρο  72 στοιχ.  Ν. 3852/2010).

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2023 για αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 50.910,00€ από το ΥΠΕΣ ως απόδοση από τους ΚΑΠ της 1ης  δόσης  του έτους 2023 για το  πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εισηγητής :  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2023 για αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 78.120,00€ από την γενική γραμματεία Αιγαίου και  ΝησιώτικηςΠολιτικής για την μίσθωση και  λειτουργία φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 600 μ3  ημερησίως.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2023 για αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 8.680,00€ από  την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα ποσού  8.680,00  για την κάλυψη δαπάνης αθλητικής διοργάνωσης  «Karagoutis Training Camp») .

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2023 για αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 95.898,37€ από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών παροχής  υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε  οργανωμένες ή μη παραλίες  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθ.7  του ΠΔ 71/2020 .

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο:

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2023 για αποδοχή  χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού  καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα  σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως  30/6/2023.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο:

Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2023 για αποδοχή & κατανομή ποσού 8.400,00  για την καταβολή Ειδικής Εκλογικής  Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου Τήνου, οι οποίοι συμμετείχαν στην  προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο:

Έγκριση  8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CEI Greece  LIFE18 IPE/GR/000013.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο:

Έγκριση  9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €) από το Υπουργείο Ναυτιλίας  & Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση του έργου «Διάνοιξη νέων  γεωτρήσεων για ενίσχυση του παραγόμενου ύδατος».

Εισηγητής  : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:

Έγκριση  10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για αποδοχή& κατανομή  ποσού 7.560,00€  για την καταβολή  Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου Τήνου, οι οποίοι  συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης  Ιουνίου 2023 .

Εισηγητής  : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο:

Έγκριση  11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 40.100,00€ από το ΥΠΕΣ για την  κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους λόγω της επιβάρυνσης των  προϋπολογισμών τους απότην αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο:

Έγκριση  12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.

Εισηγητής  : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο:

Έγκριση  13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού  8.997.298,02€ από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής (ΤΑ) για την  υλοποίηση της πράξης : «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης  δικτύων ύδρευσης Δήμου Τήνου» με κωδικό ΟΠΣ 5201713 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Εισηγητής  : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο:

Έγκριση  14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού  106.268,00€ από το Υπουργείο  Υποδομών και Μεταφορών για την Πράξη «Εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού  Ελικοδρομίου Τήνου» με κωδικό ΟΠΣ 5219907 στο «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών  2021-2025».

Εισηγητής  : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο:

Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2023 για αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 11.310,00  από το ΥΠΕΣ ως απόδοση από τους ΚΑΠ της 2ης  δόσης  έτους 2023 για το πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο:

Έγκριση  16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.

Εισηγητής  : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο:

Υποχρεωτική  Αναμόρφωση στοχοθεσίας του  Δήμου Τήνου οικον. έτους 2023.

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 28ο:

Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (ΟΠΔ) τουεγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο ΠανόρμουΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΧΑΛΕΠΑΣ» οικον. έτους 2023.

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 29ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ  «Πνευματικό ΚέντροΠανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 30ο:

Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Δημοτικού  Κληροδοτήματος«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΝΗΣ».

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 31ο:

Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Δημοτικού  Κληροδοτήματος«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ».

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 32ο:

Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Δημοτικού  Κληροδοτήματος«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΣΕΛΛ».

Εισηγητής : Δημήτριος Καλογεράκης

ΘΕΜΑ 33ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2020 του  ΝΠΔΔ «Δημοτικό ΛιμενικόΤαμείο Τήνου  Άνδρου».

Εισηγητής : Ευγενία Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 34ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2021 του  ΝΠΔΔ «Δημοτικό ΛιμενικόΤαμείο Τήνου  Άνδρου».

Εισηγητής : Ευγενία Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 35ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2022 του  ΝΠΔΔ «Δημοτικό ΛιμενικόΤαμείο Τήνου  Άνδρου».

Εισηγητής : Ευγενία Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 36ο:

Λήψη απόφασης για διαγραφή φιλοξενούμενων νηπίων του Παιδικού Σταθμού  ΔήμουΤήνου.

Εισηγητής : Χρυσούλα Πέτκοβιτς  Βλαχάκη

ΘΕΜΑ 37ο:

Λήψη απόφασης για εγγραφές νηπίων σε κοινωνικές θέσεις στον Παιδικό  ΣταθμόΔήμου Τήνου για το σχολικό έτος 2023  2024.

Εισηγητής : Χρυσούλα Πέτκοβιτς  Βλαχάκη

ΘΕΜΑ 38ο:

Μονομερής παράταση συμβάσεων  πηγών Στενής.

Εισηγητής :  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 39ο:

Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.

Εισηγητής : Ζαχαρίας Γιαννησόπουλος

ΘΕΜΑ 40ο:

Λήψη απόφασης επί εισήγησης Τμήμα Εσόδων περιουσίας και ταμείου  για διαγραφήποσών από χρηματικούς  καταλόγους.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 41ο:

Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης οικογενειακών τάφων.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 42ο:

Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση λειτουργίας της  υπηρεσίας του ηλεκτρονικούεμπορίου (e- POS).

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 43ο:

Λήψη απόφασης για οριστική διακοπή καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντοςτης επιχείρησης με την επωνυμία : «ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΝΟΚ».

Εισηγητής : Νικόλαος Αρμακόλας

ΘΕΜΑ 44ο:

Έγκριση χορήγησης βοηθήματος για την αντιμετώπιση  έκτακτης και σοβαρήςανάγκης σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών.

Εισηγητής : Νικολέτα Τριανταφύλλου

ΘΕΜΑ 45ο:

Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου  Τήνου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός  Μετασχηματισμός» και της  Γενικής  Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση,  σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi,  hotspots) σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη την χώρα και εξουσιοδότηση  του Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου.

Εισηγητής : Νέστορας Βιδάλης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος