Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου
17.1 C
Tinos

Πρόσληψη συνεργάτη για το γραφείο στην Τήνο από το Επιμελητήριο Κυκλάδων


Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη για τις ανάγκες του γραφείου με έδρα την Τήνο.

Απαραίτητα Προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ανάλογα)
 Οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα
 Άριστη ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
 Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (περιβάλλον MS OFFICE, χρήση Internet, κ.τ.λ.)
 Δυνατότητα απασχόλησης και πέραν του ωραρίου
 Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό έως 10/11/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ketan@cycladescc.gr