Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου
11.8 C
Tinos

Πρόγραμμα Μ. Τεσσαρακοστής Τήνου 2023

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Παναγιοφρουρήτου Ίερᾶς νήσου Τήνου Άγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2023

Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί,
Ευλογημένα μου πνευματικά παιδιά!
Από το «Η Ζωή εν Τάφω» στο «Χριστός Ανέστη»! 
Ἀπό τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ στό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀνάστασης!
Ἀπό τό Σταυρό, στήν Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους.
Έτσι πορεύεται διά μέσου των αιώνων η Χριστοκεντρική λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Ἡ χαρμολύπη τῶν ἡμερῶν δημιουργεῖ μιά ανταλλαγή συναισθημάτων πού ὁδηγεῖ στήν ταπείνωση ἀλλά καί ανάταση του ανθρώπου.  Ὁ Χριστός εἶναι τό κέντρο καί τό σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς του.  Εἶναι αὐτός πού μαρτυρεῖ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους,
Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση γίνονται οἱ πύλες γιά τήν αἰωνιότητα. 
Ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη ζωή δέν εἶναι, ἁπλῶς, μιά συναισθηματική επανάληψη γεγονότων μέσα στο χρονολόγιο τῆς ἐκκλησίας. 
Εἶναι μια σταυραναστάσιμη πορεία πρός τή σωτηρία.
Εἶναι ἡ βιωματική αποδοχή τῆς μόνης Ἀλήθειας πού εἶναι ο ἴδιος ο θεάνθρωπος.
Εἶναι ἡ συνεχής προσπάθεια υπέρβασης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Εγώ στό Εμείς. 
Ἡ ἀέναη πάλη μέ τόν ἐσωτερικό κόσμο μας, η Διαρκής μέριμνα γιά τήν καθαρότητά τῆς καρδίας μας, γιά να δεχτούμε το σωτηριολογικό λόγο του Χριστού. 
Μέ τή σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἀνάστασή Του, μποροῦμε να υπερβούμε τήν θνητότητα καί τήν κτιστότητά μας. 
Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη, εἶναι βιωματική έν Χριστώ ζωή, που δίνει απάντηση και προοπτική στήν ὑπαρξιακή αγωνία τοῦ ἀνθρώπου. 
Δίνει τη δυνατότητα συνάντησης μέ τό Θεῖο καί τήν πορεία ἀπό τό κατ’ εικόνα στο καθ᾽ ὁμοίωση. 

Γιά αὐτό τό λόγο ὁ Χριστός «Κατῆλθε ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς,
συντρίψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπεδημένων», για να έχουμε τη δυνατότητα να αναφωνήσουμε το Μέγα Σάββατο: «Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς».

Ἡ σταυραναστάσιμη περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στην οποία καί ἐφέτος, μέ τήν πρεσβεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀξιωθήκαμε νά εἰσέλθουμε, ἀποτελεῖ μοναδική ευκαιρία εσωτερικῆς καί ἐνσυνείδητης αναζήτησης, ταπείνωσης καί έπαναπροσδιορισμοῦ τῆς πορείας μας.

Ευκαιρία έπαναπροσδιορισμοῦ τῆς ἀτομικῆς καί συνολικῆς παρουσίας μας επί τῆς γῆς, ἀναζητῶντας τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Σταυρικῆς θυσίας καί τῆς ένδοξης Ἀνάστασης τοῦ Θεανθρώπου.

Ευκαιρία μετάνοιας ώστε να γυρίσουμε σελίδα στον εγωκεντρισμό μας και στην παθογένεια που γεννά ο υπερβάλλον ζήλος κατάκτησης της ζωής, μέσω ενός υλιστικού κόσμου, κενοῦ ἀπό τόν Χριστό, ἀρχές καί ἀξίες, πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή φθορά. 
Εἶναι καιρός να αναζητήσουμε τή δωρεά τοῦ Ἀναστάντα Χριστού πού οδηγεί στη λύτρωση!

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, ὅπως κάθε χρόνο, στήν ποιμαντική της μέριμνα για την πνευματική οικοδομή καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ κατά πάντα δραστήριου Αρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Τήνου, Πρωτοπρ.  Γεωργίου Φανεροῦ, καί τήν πρόφρονα ἐπιχορήγηση τοῦ ΠΙΙΕΤ, μέ ἀπόφαση τῶν μελῶν τῆς Διοικούσης αὐτό Ἐπιτροπῆς, τήν ὁποία θερμά εὐχαριστοῦμε, ​​κατάρτισε καί ἐφέτος τό παρόν Πρόγραμμα τελέσεως Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν και Ομιλιών από εκλεκτούς ομιλητές, στην Ιερά νήσο Τήνο, στις οποίες πατρικά σας καλούμε να συμμετάσχετε, βαδίζοντας πρός την σταύρωση τῶν παθῶν μας, γιά νά ἐξασφαλίσουμε τη σωτηρία καί τήν ἀνάσταση τῶν ψυχῶν μας!

 Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

 † Ο ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Εορτασμού Οσίας Φιλοθέης (ΠΙΙΕΤ)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων...

Οι Βρετανοί ψηφίζουν Τήνο για μήνα του μέλιτος

Είτε αναζητάτε έναν αξέχαστο μήνα του μέλιτος, το τέλειο...

Κοπή Αγιοβασιλειόπιτας Κατώτερων Κατηχητικών Σχολείων Τήνου στον Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –...

Την αγιοβασιλόπιτα στο Λιμεναρχείο Τήνου ευλόγησε ο Σύρου Δωρόθεος

Παρουσία του Διοικητού της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ, του Λιμενάρχου και...