Σάββατο 20 Απριλίου
15.4 C
Tinos

7η/2023 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου (video)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ. ΕΣ, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνε­δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χωρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συ­νεδριάσεων του Δ.Σ.), την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18.00  μ μ, για τη συ­ζήτηση και λήψη αποφάσεων, σε καθένα από τα παρακάτω θεματα της ημερησίας διατάξεως:

7η του 2023

Θέμα 1o:
Μετονομασία κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου από Τήνια 1895 σε “Τήνια 1895 – Νικόλαος Βιδάλης”
Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2o:
Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2023 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής
Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 3o:
Κατανομή ποσού από τους Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Α ‘κατανομή έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη

Θέμα 4ο:
Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέου Νηπιαγωγείου στον Δήμο Τήνο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη

Θέμα 5ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.
Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 6ο:
Λήψη απόφασης για πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2025.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2023.
Eισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 8ο:
Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων γιο το έτος 2023.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 9ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου.
Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 10ο:
Έγκριση σύναψης σύμβασης χρησιδανείου με τον Νικόλαο Πλυτά του Ανδρέα για δωρεάν Παραχώρηση αγροτεμαχιου, στην περιοχή «Μυλιαράδες» της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 11ο:
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Πανόρμου στο Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κτικάδος, Κοινότητας Κτικάδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 13ο:
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τήνου στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και πόλεων αποδεκτών της απο 19-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του.
Εισηγητής: Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Μαρκούίζος

6/2024 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010,...

Δείτε τη 4/2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,...

Δείτε την 1η Ειδική Συνεδρίαση της Δημοτικής Αρχής Τήνου

Σας προσκαλούμε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής...