Τρίτη 25 Ιουνίου
27.1 C
Tinos

Κοινό Τηνίων – Ακτοκαθαρισμός με μηχανοκίνητο όχημα βαρέως τύπου

Τήνος, 25 Μαΐου 2024

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, διαπιστώσαμε ότι μηχανοκίνητο όχημα ακτοκαθαρισμού βαρέως τύπου, βρίσκεται στην παραλία του Αγ. Φωκά, κοντά στο Βρέκαστρο, και λειτουργεί πάνω στην άμμο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι παραλίες δεν είναι οικόπεδα και τα αμέτρητα έμβια όντα που ζουν εκεί δεν είναι σκουπίδια. Αντίθετα ο “καθαρισμός” μιας παραλίας αποτελεί επέμβαση σε ένα ζωντανό οικοσύστημα και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να γίνεται με ήπια μέσα.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ» – άρθρο 13 «Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου» – παρ. 4α ορίζεται ότι:

Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, ……. ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, …….. καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές”

Επιπλέον, με τον νέο νόμο 5092/2024 “Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις”, στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι ο παραχωρησιούχος πρέπει να “διατηρεί καθημερινά καθαρό το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας”ενώ στο άρθρο 14 προβλέπεται ότι οι δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητάς τους, όμως ειδικότερα για τους παραχωρηθέντες χώρους προβλέπεται ότι “αν ο παραχωρησιούχος δεν τηρεί την υποχρέωση για καθαριότητα του παραχωρηθέντος χώρου … ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες στον παραχωρησιούχο”.

Τέλος, με την υπ. απόφαση 38609 ΕΞ 2023/2023 η οποία βρίσκεται σε ισχύ, στο άρθρο 12 ορίζεται ότι στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου είναι και η τήρηση των προδιαγραφών του παραρτήματος 4 της ίδιας απόφασης, στο οποίο αναφέρεται ότι “σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανήματος πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου”.

Κύριε Δήμαρχε σας έχουμε ακούσει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να λέτε ότι φέτος ο “καθαρισμός” των παραλιών θα γίνει με νόμιμο τρόπο, όμως ακόμη και η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 16.998,00€ για εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Τήνου (ΑΔΑ: ΨΨΤΨΩΗ6-ΑΚΦ) αναρτήθηκε στο Διαύγεια την ίδια μέρα με την έναρξη των εργασιών! Νωρίτερα την ίδια μέρα στείλαμε αίτημα για τα αντίγραφα της σύμβασης και των άλλων εγγράφων σχετικών με τονακτοκαθαρισμό αλλά απάντηση δεν έχουμε πάρει μέχρι τώρα.

Από τις 21/5/2024 και μέχρι σήμερα δεν έχουμε παρατηρήσει άλλες εργασίες ακτοκαθαρισμού στην παραλία του Αγ. Φωκά.

Για τους λόγους αυτούς ρωτάμε εσάς και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο περιβάλλοντος:

  1. Υπάρχει σε ισχύ σύμβαση με κάποια εταιρεία για την λειτουργία του μηχανήματος στις παραλίες της ΔΕ Τήνου;
  2. Υπάρχει σχετική απόφαση δημάρχου, αντιδημάρχου ή Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ανατίθεται σε κάποια εταιρεία ο καθαρισμός των παραλιών της ΔΕ Τήνου;
  3. Οι εργασίες που έγιναν στις 20/5/2024 στην παραλία του Αγ. Φωκά είναι νόμιμες;
  4. Ο ακτοκαθαρισμός εν γένει με μηχανήματα βαρέως τύπου όπως αυτό που καθάριζε στις 20/5/2024 στην παραλία του Αγ. Φωκά είναι νόμιμος;
  5. Η δαπάνη των 16.998,00€ την οποία αφορά η απόφαση δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου 6806-20/5/2024 για τον καθαρισμό παραλιών ΔΕ Τήνου, ποιες παραλίες αφορά; Αφορά τα τμήματα που έχουν παραχωρηθεί ή όχι;
  6. Θα συνεχιστούν οι εργασίες ακτοκαθαρισμού με το συγκεκριμένο ή με άλλο μηχανοκίνητο όχημα;
  7. Η καθαριότητα των παραχωρημένων τμημάτων του αιγιαλού είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή των παραχωρησιούχων;
  8. Θα μεταβιβαστεί το κόστος της δαπάνης αυτής ή μέρος αυτού στους παραχωρησιούχους;

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “Κοινό Τηνίων”

ο Δημοτικός Σύμβουλος

Κουσουνάδης Πέτρος

Κοινό Τηνίων – 8 προτάσεις προς την νέα Δημοτική Αρχή

Με αφορμή την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής...

Κοινό Τηνίων – Πρόταση ψηφίσματος για τις παραλίες

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και...

Κοινό Τηνίων – Καλή και δημιουργική χρονιά

Λίγες μέρες πριν την εκκίνηση της νέας δημοτικής περιόδου...

Κοινό Τηνίων – Το Κύκνειο Άσμα του κ. Σιώτου

Παραμονές εορτών και οι τελευταίες ημέρες στην διοίκηση του...