Τετάρτη 17 Απριλίου
19.8 C
Tinos

Εταιρεία Τηνιακών Μελετών: Ερευνητική αποστολή για τις τοπικές φυτικές ποικιλίες της Τήνου

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει έρευνα πεδίου με σκοπό τη συλλογή φυτογενετικών πόρων (σπόροι κλπ) και πληροφοριών για τις τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες της Τήνου.

Ο Δρ. Ροίκος Θανόπουλος, Γεωπόνος, Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη της Εταιρείας μας, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις και συλλογή υλικού (σπόροι) από τις περιφέρειες των χωριών:

Στενής, Φαλατάδου, Μέσης, Μυρσίνης, Ποταμιάς, Κέχρου, Τζάδου, Αρνάδου, Δυο Χωριών, Τριαντάρου, Μουντάδου, Καρυάς, Τριποτάμου

 από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 4 Μαρτίου 2023.

Η παραπάνω ερευνητική επίσκεψη αποτελεί συνέχεια των επιστημονικών ημερίδων που διοργανώθηκαν σε Τήνο και Αθήνα και εντάσσεται στην πρώτη φάση (έρευνα πεδίου) του προγράμματος που εκπονεί η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών για την καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών της Τήνου, καθ’ υλοποίηση πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Θα ακολουθήσουν χωριστές επισκέψεις για τα λοιπά χωριά των Μέσα Μερών και τις περιοχές των Κάτω Μερών και της Οξωμεριάς κατά το προσεχές διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Kιν.: 6973993580

Email: etairia.tin.meleton@gmail.com

Απολογισμός 3ης ερευνητικής αποστολής για καταγραφή και συλλογή παραδοσιακών ποικιλιών της Τήνου

Ολοκληρώθηκε η τρίτη ερευνητική αποστολή για την καταγραφήπαραδοσιακών φυτικών...

Εταιρεία Τηνιακών Μελετών – 3η Ερευνητική αποστολή για τις τοπικές φυτικές ποικιλίες της Τήνου

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, σε συνεργασία με το Γεωπονικό...

Κοινή επιστολή με θέμα τις γεωτρήσεις στο νησί της Τήνου, που διενεργούνται με ανησυχητικά εντατικούς ρυθμούς

Α. Με την επιστολή αυτή, εκφράζουμε αγωνία και κρίσιμα ερωτηματικά...

Εταιρεία Τηνιακών Μελετών – Απολογισμός καταγραφής και συλλογής ποικιλιών της Τήνου (μέρος 2ο)

2η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΜΑΪΟΣ 2023 Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ερευνητική αποστολή για την...