Σάββατο 22 Ιουνίου
26.6 C
Tinos

Εταιρεία Τηνιακών Μελετών – 3η Ερευνητική αποστολή για τις τοπικές φυτικές ποικιλίες της Τήνου

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε συνέχεια της 1 ης και 2 ης ερευνητικής αποστολής για τις τοπικές φυτικές ποικιλίες της Τήνου που έλαβαν χώρα τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάιο αντίστοιχα σε πολλές περιοχές των Πάνω και Κάτω Μερών της Τήνου, υλοποιεί εκ νέου έρευνα πεδίου με σκοπό τη συλλογή φυτογενετικών πόρων (σπόροι κλπ) και πληροφοριών για τις τοπικές
παραδοσιακές ποικιλίες και γενικότερα για τις γεωργικές παραδόσεις, γνώσεις και πρακτικές της Τήνου.


Ο Δρ. Ροίκος Θανόπουλος, Γεωπόνος, συνταξιούχος που εργάστηκε στο Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη της Εταιρείας μας, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις και συλλογή υλικού (σπόροι) από τις περιφέρειες των χωριών:
Κάμπου, Σμαρδάκιτου, Κτικάδου, Λουτρών, Σκαλάδου, Καλλονής, Αγαπιού, Αετοφωλιάς, Κάτω Κλείσματος

Καρδιανής, Υστερνίων, Πλατειών, Βεναρδάδου, Πύργου, Μαρλά, Μαμάδου

από τις 9 έως και τις 14 Οκτωβρίου 2023.

Η παραπάνω δράση αποτελεί συνέχεια των επιστημονικών ημερίδων που διοργανώθηκαν σε Τήνο και Αθήνα και εντάσσεται στην πρώτη φάση (έρευνα πεδίου) του προγράμματος που εκπονεί η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών με τίτλο «Γεωργικός Πολιτισμός της Τήνου» για την καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών από ολόκληρο το νησί της Τήνου καθώς και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με αυτές, καθ’ υλοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνήψε η Εταιρεία μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η δράση «Γεωργικός Πολιτισμός της Τήνου» υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες:
Kιν.: 6973993580
Email: etairia.tin.meleton@gmail.com

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών συμμετέχει στην 1η Συνάντηση του Δικτύου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών συμμετέχει στην 1η Συνάντηση του...

Απολογισμός 3ης ερευνητικής αποστολής για καταγραφή και συλλογή παραδοσιακών ποικιλιών της Τήνου

Ολοκληρώθηκε η τρίτη ερευνητική αποστολή για την καταγραφήπαραδοσιακών φυτικών...

Κοινή επιστολή με θέμα τις γεωτρήσεις στο νησί της Τήνου, που διενεργούνται με ανησυχητικά εντατικούς ρυθμούς

Α. Με την επιστολή αυτή, εκφράζουμε αγωνία και κρίσιμα ερωτηματικά...

Εταιρεία Τηνιακών Μελετών – Απολογισμός καταγραφής και συλλογής ποικιλιών της Τήνου (μέρος 2ο)

2η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΜΑΪΟΣ 2023 Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ερευνητική αποστολή για την...