Τετάρτη 29 Μαΐου
21.4 C
Tinos

Εγκύκλιο Σημείωμα περί κλοπών Ιερών Ναών και Εξωκκλησίων του Σεβασμιωτάτου Σύρου-Τήνου κ. Δωροθέου Β’

Μέ τό παρόν και μέ ἀφορμή τήν ἱερόσυλη δράση σπείρας διαρηκτῶν, πού λυμαίνονται τούς Ἱερούς Ναούς καί τά Ἐξωκκλήσια τῆς ἱερᾶς νήσου Τήνου, πατρικῶς ἐντελλόμεθα καί ἐφιστοῦμε τήν προσοχή σας, ὥστε νά λάβετε ὅλα τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα γιά τήν προστασία καί διαφύλαξη τῶν ἐκ μέρους τῶν πιστῶν ἀφιερωθέντων στούς Ἁγίους ἐκφράσεων εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστιῶν καί δεήσεων, ἔστω καί ἐάν χρειαστεῖ νά ἀπομακρυνθοῦν τά ἀφιερώματα αὐτά ἀπό τίς ἱερές εἰκόνες καί νά τοποθετηθοῦν σέ ἀσφαλισμένες προθῆκες ἤ νά τοποθετηθοῦν στό Χρηματοκιβώτιο τῶν ἱερῶν Ναῶν, κατόπιν ὑπογραφῆς σχετικοῦ Πρακτικοῦ, καί να τοποθετοῦνται ἐπί τῶν ἱερῶν εἰκόνων σέ ἡμέρες πανηγύρεων.

Σᾶς προτρέπουμε, ἐπίσης, νά ἀσφαλίσετε μέ κάθε πρόσφορο τρόπο τά παγκάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Παρεκκλησίων, ἀλλά καί τούς ἴδιους τούς Ναούς καί τά Παρεκκλήσια, καί νά ένημερώνετε ἄμεσα τήν Ἀστυνομία, τό Λιμεναρχεῖο και τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Τήνου γιά κάθε ὕποπτη κίνηση!

Ἐπί τούτοις, παρακαλοῦντες γιά τήν αὐστηρή τήρηση τοῦ παρόντος, διατελοῦμε

Eταιρεία Τηνιακών Μελετών – Γεωργικός Πολιτισμός της Τήνου: Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τηνΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Εκκλησιαστικοί ύμνοι - Χριστουγεννιάτικα...

Εγκύκλιο σημείωμα Σεβασμιώτατου Σύρου – Τήνου κ. Δωρόθεου περι νεάς εποχής

Προς, τούς Ευσεβείς Χριστιανούς τής ίεράς νήσου Τήνου