Τρίτη 23 Ιουλίου
29.8 C
Tinos

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για το 1ο Νηπιαγωγείο Τήνου

Ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συγκεκριμένα:

Η θέση αφορά στη σχολική μονάδα: 1ο Νηπιαγωγείο Τήνου

Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (dt.prosopiko@1516.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Τήνου, Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος Τ.Κ. 84200,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

υπόψη κας Σωτηρίας Καλογερά (τηλ. επικοινωνίας: 22830 31462) ή κας Ιουλίας Δελλατόλα (τηλ. επικοινωνίας: 22833 60117).

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/11/2023

ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/11/2023.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ:

Σ. Καλογερά, Τηλέφωνο: 22830 31462, Ε-mail: dt.prosopiko@1516.syzefxis.gov.gr

ΣΟΧ – 6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Πρόγραμμα τέλεσης αγιασμού στις σχολικές μονάδες

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΟΥ Ώρα 09.00: Τέλεση αγιασμού...

Λαϊκή Συσπείρωση Τήνου – Η ασφαλής και σύγχρονη σχολική στέγη είναι ζήτημα ζωής

Ο αντισεισμικός έλεγχος και η θωράκιση των σχολείων των...

Λαϊκή Συσπείρωση Τήνου – Μήνυμα για τις Βάσεις Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

"Μπράβο σε όλους και όλες σας που σήμερα βλέπετε...

Η εύρεση της Εικόνας της Μεγαλόχαρης Τήνου, με τα μάτια των παιδιών

Ευχαριστίες προς τους μαθητές της Τήνου για τη συμμετοχή...