Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου
13.4 C
Tinos

3η-4η/2023 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά την ματαίωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2023, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023:

Η 3η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18.00 μ.μ.,με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης που περιέχεται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης (αριθ. συνεδρίασης 01/2023) που είναι τo παρακάτω:

με ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τήνου και Νομικών Προσώπων οικον. έτους  2023.

Εισηγητής : Πρόεδρος


Η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18.30 μ.μ., με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης (αριθ. συνεδρίασης 02/2023) ως κατωτέρω :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση   έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση εσόδων καιεξόδων του Δήμου   Τήνου Γ΄ τριμήνου 2022 (άρθρο 72 στοιχ. 1ω Ν. 3852/2010)

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση   επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ήεκμίσθωση πραγμάτων του   Δήμου για το έτος 2023.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:Ορισμός   εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση τις γνωμοδοτικήςεπιτροπής σε θέματα   ναυαγίων.

Εισηγητής   : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 4ο:Ορισμός   εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του αρ. 35 τις Υ.Α3131/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).

Εισηγητής   : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ο:Καθορισμός   ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτόςέδρας των αιρετών του   Δήμου Τήνου, για το έτος 2023.

Εισηγητής   : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση   καταστατικού Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήραμε διακριτικό τίτλο   «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ».

Εισηγητής   : Γιάννης Μαρκουΐζος

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη   απόφασης για παραχώρηση του πρώην Δημαρχείου επί της οδού Ευαγγελιστρίας και   Γάφου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση προσωπικού του Κέντρου   Υγείας Τήνου.

Εισηγητής   : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:Γνωμοδότηση   Δημοτικού Συμβουλίου επί Αντικειμενικών αξιών .

Εισηγητής   : Πρόεδρος

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων

Είμαστε μια οικογένεια – Διανομή τροφίμων στην Ιερά Νήσο Τήνο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ανακοινώνεται...

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Εορτασμού Οσίας Φιλοθέης (ΠΙΙΕΤ)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων...

Οι Βρετανοί ψηφίζουν Τήνο για μήνα του μέλιτος

Είτε αναζητάτε έναν αξέχαστο μήνα του μέλιτος, το τέλειο...

Κοπή Αγιοβασιλειόπιτας Κατώτερων Κατηχητικών Σχολείων Τήνου στον Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –...